Tento kurz slouží jako metoda psaní povinných klasifikačních písemných prací v období distanční výuky.